ARC (1904); Hesperion; Syrinx


Daan Manneke. Het Weidler Kwartet: Kees Paasen, Ineke Woudenberg (viool), Nienke Frankena (altviool), Joris Boon (cello)