De SpelersKees Paasen, 1ste viool

Kees ontving zijn eerste vioollessen van Ardie Thieme, die hem als eerste liet kennismaken met bijzondere strijkinstrumenten. Hij ontwikkelde zich tot een veelzijdig musicus. Na zijn studie bij Wiktor Liberman aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht was hij enkele jaren als eerste violist verbonden aan Het Brabants Orkest. Hij besloot daarna zich op de kamermuziek en pedagogie toe te leggen. De meest uiteenlopende genres zijn hem vertrouwd (klassiek, barok, folk, jazz enz.) Hij trad op met verscheidene ensembles en gezelschappen en ook als solist in verschillende landen van West- en Midden Europa en Klein Azië. In 1987 richtte hij samen met Joris Boon het Weidler Kwartet op. Hij is als docent verbonden aan de Kunstenhuis De Bilt – Zeist. Hij werkt reglmatig mee aan schoolconcerten en projecten van Kunst Centraal. Kees bespeelt een ahorn viool van Karl Weidler, bouwjaar 1979. Deze is hem in bruikleen gegeven door mevrouw F.C. Manssen.


Mathilde Krabbe, 2e viool


Studeerde aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam, waar zij haar eindexamen solospel (Uitvoerend Musicus) behaalde bij Davina van Wely. Hierna studeerde zij bij Marc Lubotsky en Herman Krebbers en behaalde de aantekening kamermuziek. Zij volgde kamermuziek cursussen in Israel en Duitsland en hield zich intensief bezig met het 20e eeuwse repertoire. Tevens was ze geruime tijd als 1e violiste werkzaam in het Nederlands Ballet orkest (nu Holland Symfonia). Thans heeft zij een grote lespraktijk in Nijmegen en speelt in verschillende ensembles, zij vormt een vast duo met pianiste Liesbeth Spits.


Jorien van Tuinen, altviool

De in Den Haag geboren Jorien studeerde viool bij André Gertler in Hannover en Sandor Vegh in Düsseldorf. Bij Sigiswald Kuijken specialiseerde zij zich in barokviool. Nadien ging zij naar Zweden om bij Pår Ahlböm in Järna moderne improvisatie te beoefenen. Zij was lid van het Philharmonisch Orkest van Antwerpen en De Nationale Opera “De Munt” in Brussel. Daarnaast speelde zij in de barokensembles “La Petite Bande” o.l.v. Sigiswald Kuijken en “Les Arts Florissants” (Parijs) o.l.v. William Christie. Tot op heden is zij lid van het moderne improvisatie ensemble: “Berlin 94”. Zij was van 1998 t/m 2013 werkzaam in in de sociaal therapeutische leefgemeenschap Breidablick in Middenbeemster waar zij musiceert en improviseert met Choroi en Bleffert instrumenten. Tegenwoordig heeft ze het accent naar de kamermuziek verlegd en heeft een vioollespraktijk in Bergen. Jorien speelt op een berkenhouten altviool van Karl Weidler, uit 1977.


Joris Boon, cello.

Joris studeerde cello aan de conservatoria van Utrecht en Amsterdam bij Carel van Leeuwen Boomkamp en Anner Bijlsma. Na de voltooiing van zijn studie nam hij deel aan diverse masterclasses, o.a. in Duitsland en Zweden. Hij werd lid van het Nedrelands Philharmonisch Orkest en solo-cellist van het Gewestelijk Orkest. Daarnaast speelde hij in verschillende theater- en dansprodukties. Joris Boon is als cellodocent verbonden aan de “Scholen in de Kunst” en geeft cursussen kamermuziek en improvisatie. Hij is mede-oprichter van het Weidler Kwartet. Joris bespeelt het “jongste” instrument van het kwartet, zijn essenhouten cello werd in 2003 gebouwd.